ფორუმი გამოცდა ბილეთები V2
ამოსაბეჭდი ვერსია


სანადირო ცეცხლსასროლი იარაღის გაფორმებისთვის საჭირო ტესტის სწავლება/ბილეთები

● საგამოცდო ბილეთები საქართველოს კანონმდებლობის მიხედვითაა შედგენილი. იარაღის დარეგისტრირების მსურველი რეგისტრაციის პროცედურის გავლას მხოლოდ გამოცდის წარმატებით გავლის შემთხვევაში შეძლებს.
● გამოცდის ჩასაბარებლად თქვენ გეძლევათ 20 წუთი.
● საგამოცდო ტესტი 15 კითხვისგან შედგება, გამოცდა ჩაბარებულად 13 სწორი პასუხის გაცემის შემთხვევაში ჩაითვლება.

● გამოცდაზე გასასვლელად მოქალაქემ უნდა წარადგინოს:

► ცნობა ფსიქიკური მდგომარეობის შესახებ;
► პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტი;
► საფასურის (20 ლარი) გადახდის დამადასტურებელი ქვითარი;

● მომსახურებით სარგებლობისთვის მიმართეთ სსიპ საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს მომსახურების სააგენტოს. ცხელი ხაზი: +995 (032) 2 41 91 91

მონადირეთა კლუბი "ლეგიონი" გისურვებთ წარმატებებს.

1. დასაშვებია თუ არა სანადირო ცეცხლსასროლი იარაღის დაუშლელ მდგომარეობაში ტარება

2. აქვს თუ არა უფლება სანადირო ცეცხლსასროლი იარაღის მესაკუთრეს საზღვარგარეთ გამგზავრებისას თავის საკუთრებაში არსებული იარაღი გადასცეს სხვა პირს

3. რა შემთხვევაშია დასაშვები თქვენს საკუთრებაში არსებული სანადირო ცეცხლსასროლი იარაღი შეინახოთ ისეთ ადგილას, სადაც ის გარეშე პირთათვის ხელმისაწვდომი იქნება

4. ცეცხლსასროლი იარაღის (გარდა გლუვლულიანი სანადირო თოფის), საბრძოლო მასალის მართლსაწინააღმდეგო შენახვა იწვევს თუ არა სისხლისსამართლებრივ პასუხისმგებლობას

5. როდის არის იარაღი საბრძოლო მდგომარეობაში მოყვანილი, რათა მსროლელმა შეძლოს გასროლა

6. რომელი ვაზნების გასროლაა დასაშვები სანადირო ცეცხლსასროლი იარაღიდან

7. ცეცხლსასროლი იარაღის გაწმენდის წინ უსაფრთხოების მიზნით აუცილებელია თუ არა ლულის სავაზნე არხის შემოწმება მასში ვაზნების არსებობაზე

8. უსაფრთხოა თუ არა იარაღის შენახვა ისეთ საცავში, სადაც საწვავი, ადვილადაალებადი და ქიმიური ნივთიერებები ინახება

9. სასხლეტზე თითის დადება მიზანშეწონილია

10. დაშვებულია თუ არა ნადირობა სახელმწიფო ნაკრძალში

11. სანადირო ცეცხლსასროლი იარაღი და შესაბამისი საბრძოლო მასალა უნდა ინახებოდეს

12. უსაფრთხოების მიზნით მიზანშეწონილია თუ არა სანადირო ცეცხლსასროლი იარაღის დამუხტულ მდგომარეობაში დატოვება დანიშნულებით გამოყენების შემდგომ

13. ჩამოთვლილი დებულებებიდან რომელია მცდარი

14. ჩამოთვლილთაგან რომელია მართებული

15. დასაშვებია თუ არა და რა შემთხვევაში სანადირო ცეცხლსასროლი იარაღის დროებით სარგებლობაში გადაცემა

Refresh
კითხვა №:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
მოგესალმებით სტუმარო
გთავაზობთ გააზიაროთ სანადირო ცეცხლსასროლი იარაღის გასაფორმებლად საჭირო ტესტის ბილეთები, დაეხმარეთ თქვენს მეგობრებს მარტივად ისწავლონ და შეაფასონ რამდენად არიან მზად გამოცდის ჩასაბარებლად.
Georgian Hunters Club - Legion.Ge